Okolice Nałęczowa słyną z pięknych krajobrazów i pysznej zdrowej wody, których smakiem rozkoszuje się cała Polska z butelek Nałęczowianki i Cisowianki. Nałęczów to także bogactwo dla miłośników przyrody, chętnie obserwujących dziką naturą. Dziś chcemy przedstawić Państwu najciekawsze pod względem przyrodniczym aspekty naszego regionu.

Płaskowyż Nałęczowski

Ostoja Płaskowyżu Nąłęczowskiego obejmuje jeden z najsilniej urzeźbionych rejonów w Europie. Średnio występuje tu około 10 km lessowych wąwozów na kilometr kwadratowy terenu. Ostoja w 60% porośnięta jest lasem, pozostałe tereny, szczególnie obszary wierzchowinowe, są uprawiane rolniczo. W  Bochotnicy znajdują się ciekawe groty powstałe w wyniku eksploatacji wapienia. Stanowią one unikalne stanowisko geologiczne i sącenną pamiątką kulturową.

Źródło zdjęcia – blog przygodyprzyrody.pl

Groty znajdują się na 70-cio metrowym zboczu doliny rzeki Bystrej, która wchodzi w skład tzw. krainy pstrąga i lipienia. W jej dolinie znajdują się stawy rybne i wilgotne ekstensywnie użytkowane łąki. Zbocza i dna wąwozów porasta grąd lipowo-grabowy, a lokalnie również świetlista dąbrowa. Groty są jedną z 20 największych zimowych ostoi nietoperzy w Polsce. Spotyka się tu 14 gatunków tych ssaków, z czego 4 znajdują się w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Gatunki zwierząt jakie można zaobserwować na Płaskowyżu Nałęczowskim:

 • bóbr europejski
 • czerwończyk fioletek [motyl]
 • czerwończyk nieparek [motyl]
 • modraszek nausitous
 • modraszek telejus [motyl]
 • mopek [nietoperz]
 • bocian biały
 • wróbel domowy
 • mazurek
 • sroka
 • nocek Bechsteina [nietoperz]
 • nocek duży [nietoperz]
 • nocek łydkowłosy [nietoperz]
 • szlaczkoń szafraniec [motyl]
 • wydra
 • dzięcioł duży
 • sikora bogatka
 • szpak
 • myszołów
 • pleszka
 • pliszka siwa
 • kuropatwa
 • bażant
 • sarna europejska

Nasz hotel od wielu lat z powodzeniem służy za bazę wypadową miłośników przyrody wybierających się na wielogodzinne wędrówki połączone z obserwacją dzikich zwierząt. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rezerwacji 🙂

W Krainie Alicji Nałęczów